Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Projekt tygodnia: „Nowa wiedza” połączy wyniki badań z potrzebami ludności regionu Epiru

(12/07/2012)

Projekt tygodnia: „Nowa wiedza” połączy wyniki badań z potrzebami ludności regionu Epiru

W listopadzie 2011 r. region Epiru w Grecji uruchomił projekt pod nazwą „Nowa wiedza”, którego celem jest wzmocnienie konkurencyjności regionu i zwiększenie rozwoju gospodarczego dzięki badaniom na rzecz innowacji technologicznej w obszarach o szczególnym znaczeniu dla regionu.

 

Projekt „Nowa wiedza”, który korzysta z finansowania unijnego w wysokości ok. 2 mln euro za okres 2007-2013, promuje wyniki badań i rozwoju uzyskane przez regionalne podmioty badawcze w celu dostarczenia konkretnych rozwiązań dla sektora produkcji i społeczności lokalnej. W tym celu szczególną uwagę poświęca się współpracy pomiędzy podmiotami badawczymi, nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami badawczymi a sektorem produkcyjnym oraz budowaniu gotowości naukowców do skoncentrowania działań badawczych na potrzebach lokalnych przedsiębiorstw i społeczności.

 
Finansowaniu mogą podlegać propozycje zgłaszane przez regionalne podmioty badawcze, które mogą wykazać, że wyniki ich badań będą mogły być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa lokalne lub inne lokalne podmioty prywatne lub publiczne.  Obszary tematyczne badań obejmują technologie informatyczno-komunikacyjne, rolnictwo, rybołówstwo, inwentarz żywy, biotechnologię żywności, środowisko, energetykę, zasoby wodne, transport, zdrowie lub dziedzictwo kulturalne. Maksymalny budżet przeznaczony na jedną propozycję wynosi 150 000 euro.

 

Do chwili obecnej wsparcie finansowe otrzymało 27 różnych projektów, na przykład nowa kontrola jakości dla tradycyjnego rzemiosła złotników (wykonujących przedmioty ze srebra), aby lepiej promować to lokalne rękodzieło; określenie oryginalnego pochodzenia botanicznego i geograficznego produktów spożywczych, by uzyskać ewentualny status chronionej nazwy pochodzenia produktu (Protected Designation of Origin – PDO) lub chronionego oznaczenia geograficznego (Protected Geographical Indication – PGI) oraz dodać tym produktom znacznej wartości; projekt badawczy dotyczący innowacyjnych metod leczenia zerwanych więzadeł w oparciu o komórki macierzyste i inżynierię tkankową.

 

 

Dr Theodore Fotsis, Lider Grupy i Dyrektor Instytutu Badań Biomedycznych, odpowiedzialny za projekt pod nazwą "Leczenie zerwanego więzadła krzyżowego przedniego: Regeneracja przy pomocy komórek macierzystych i inżynierii tkankowej” podkreśla wartość dodaną programu:

 

„Region Epiru jest jednym ze słabiej rozwiniętych obszarów Grecji, gdzie występuje duże bezrobocie. W rezultacie absolwenci Uniwersytetu w Janinie nie mają innego wyjścia, jak przenieść się do innych regionów Grecji czy nawet wyjechać za granicę. Projekt Nowa wiedza, ze swoimi dobrze dobranymi mniejszymi projektami badawczymi, pokazuje, jaką wartość dodaną mogą zapewnić projekty badawcze wspierane przez Unię Europejską rozwojowi i spójności naszego regionu. Projekt ten daje lepsze szanse zatrudnienia młodych naukowców z naszego regionu a w dłuższym okresie może spowodować przyciągnięcie inwestycji ze strony przedsiębiorstw starających się nawiązać współpracę z naszymi podmiotami badawczymi.”

 

 

Więcej informacji

 

- Instytut Badań Biomedycznych (Beneficjent)

- Uniwersytet w Janinie (Beneficjent)                    

- Instytut Technologii w Epirze (Beneficjent)

- Pośredni organ zarządzający w Epirze

- Greckie Ministerstwo Rozwoju, Konkurencyjności, Infrastruktury, Transportu i Sieci

 

EU Regional Policy: Stay informed