Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Ankieta pt. „Nowe wspólne ramy strategiczne na lata 2014–2020”

(08/06/2012)

Ankieta pt. „Nowe wspólne ramy strategiczne na lata 2014–2020”

Komitet Regionów przygotowuje opinię na temat przedstawionej przez Komisję propozycji wspólnych ram strategicznych, które mają na celu koordynację korzystania z funduszy strukturalnych w kontekście strategii „Europa 2020” oraz celów polityki spójności. Dlatego właśnie do wiadomości tej dołączono drugą ankietę pt. „Nowe wspólne ramy strategiczne na lata 2014–2020”. Państwa opinia zostanie uwzględniona w roboczej opinii pana Woźniaka (przyjęcie jej ostatecznej wersji zaplanowano na 9/10 października 2012 r.), a także w „3. Raporcie KR z monitorowania strategii »Europa 2020«”, który zostanie opublikowany w październiku 2012 r. 

Więcej informacji

EU Regional Policy: Stay informed