Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

WIRE2012: innowacyjność w służbie regionów

(04/05/2012)

WIRE2012: innowacyjność w służbie regionów

Tydzień Innowacyjnych Regionów w Europie – doroczne forum gromadzące najważniejszych graczy w dziedzinie innowacji w rozwoju regionalnym, w tym roku skoncentruje się na głównych problemach związanych z realizacją „Unii innowacji” na poziomie regionalnym w latach 2014-2020. Tegoroczna edycja (WIRE2012), organizowana w ścisłej współpracy z Komisją Europejską, odbędzie się w Krakowie w dniach 45 czerwca 2012.

W trakcie konferencji WIRE2012 omawiane będą problemy i bariery w rozwoju innowacji regionalnej. Sformułowane zostaną też zalecenia dla decydentów, zwłaszcza w zakresie skutecznego urzeczywistnienia Unii innowacji na poziomie regionalnym w obrębie trzech filarów tematycznych:

  • Innowacyjne regiony w programie Horyzont 2020: dotyczący roli regionów w planowej specjalizacji, roli miast jako ośrodków innowacyjności oraz ekosystemów regionalnej innowacji w programie Horyzont 2020.
  • Schody do doskonałości: dotyczący przyszłości badań naukowych i innowacji na szczeblu regionalnym, wzajemnego przenikania między programem Horyzont 2020 i polityką spójności oraz planowej specjalizacji w regionach objętych polityką spójności i w Centrach Doskonałości.
  • Sieci ERA na szczeblu regionalnym: dotyczący europejskiej współpracy międzyterytorialnej sieci klastrów, europejskich grup współpracy międzyterytorialnej, sieci infrastruktury badawczej oraz wieloregionalnych partnerstw wiedzy (np. Danube, Baltic).

 

W sprawie dodatkowych informacji zachęcamy do wizyty na stronie www.wire2012.eu lub do kontaktu pod adresem:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (NCP Polska)

ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, Polska

WWW: www.wire2012.eu

e-mail: info@wire2012.eu

EU Regional Policy: Stay informed