Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Regionalne strategie innowacji we Francji inspiracją dla innych regionów?

(19/04/2012)

Regionalne strategie innowacji we Francji inspiracją dla innych regionów?

W 2007 roku Komisja Europejska, w porozumieniu z rządem francuskim, zachęcała każdy z 26 francuskich regionów do opracowania regionalnej strategii innowacji. Celem była poprawa skuteczności inwestycji europejskich podejmowanych na rzecz badań, rozwoju, innowacyjności i wsparcia dla przedsiębiorstw poprzez programy polityki spójności.

Naczelna instytucja administracji francuskiej (DATAR) opublikowała niedawno syntezę tych strategii, które obecnie wdrażane są w terenie. Wspomniane „diagnozy” mogą stanowić inspirację dla innych regionów w Europie.

Komisja Europejska zachęca wszystkie regiony do rozwijania tego typu „strategii inteligentnej specjalizacji”, poprzez które region określa swe zalety i dziedziny, w których może pokazać swą doskonałość.

Synteza regionalnych strategii innowacji we Francji (dostępna w j. francuskim i angielskim).

Więcej informacji o strategiach inteligentnej specjalizacji

EU Regional Policy: Stay informed