Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Nowy fundusz gwarancyjny dla przedsiębiorstw z Grecji

(28/03/2012)

Nowy fundusz gwarancyjny dla przedsiębiorstw z Grecji

21 marca w Atenach komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, poinformował o utworzeniu nowego funduszu gwarancyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Grecji. Utworzenie tego funduszu to element działań podejmowanych w celu ożywienia tamtejszego wzrostu gospodarczego. Ten uzgodniony z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nowy instrument finansowy ma zapewnić dostęp do kredytowania tym małym i średnim przedsiębiorcom, którzy zostali w największym stopniu dotknięci kryzysem. Aby to osiągnąć, ze środków funduszu zasilane w płynność będą banki w Grecji. Powyższe działania mają na celu optymalizację sposobu korzystania przez Grecję z unijnych funduszy strukturalnych. Na przykład 500 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) będzie w ramach dźwigni finansowej gwarantować pożyczki w szacowanej wysokości 1 mld euro udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom przez EIB. W tym przypadku banki będą pełnić funkcję pośredników.

Więcej informacji

EU Regional Policy: Stay informed