Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Commissaris Hahn vraagt Europeanen een stedelijke agenda voor de EU te helpen ontwikkelen

(22/07/2014)

Commissaris Hahn vraagt Europeanen een stedelijke agenda voor de EU te helpen ontwikkelen

Johannes Hahn, Europees commissaris voor Regionaal Beleid, vraagt de Europese burgers hun mening te geven over een Europese stedelijke agenda — hoe die agenda er moet uitzien en hoe hij moet worden uitgevoerd. De Europese Commissie heeft onlangs een officiële mededeling over het thema bekendgemaakt. De commissaris roept nu alle betrokken partijen en stadsbewoners op aan de openbare raadpleging deel te nemen. De oproep volgt op de groeiende vraag naar meer betrokkenheid van de steden bij het ontwerp van EU-beleidsmaatregelen en naar meer samenhang in de wijze waarop de Europese instellingen stedelijke problemen aanpakken.

De mededeling van de Commissie "De stedelijke dimensie van het EU-beleid" beschrijft de situatie van de Europese steden, het stedelijk beleid in de lidstaten en de wereldwijde dimensie van urbanisatie. Benadrukt wordt dat een Europese stedelijke agenda de algemene doelstellingen van de EU moet weerspiegelen en ook het nationale beleid in de lidstaten moet aanvullen.

Volgens commissaris Hahn, die verantwoordelijk is voor het regionaal en stedelijk beleid van de EU, "kunnen we Europa's uitdagingen niet aangaan en de doelstellingen van de EU niet verwezenlijken als de problemen in de steden – van milieuverontreiniging tot armoede, van werkloosheid tot energie – niet worden opgelost. Een Europese stedelijke agenda moet het subsidiariteitsbeginsel respecteren maar het EU-beleid waar mogelijk verbeteren door de stedelijke dimensie te versterken en de Europese steden een grotere rol als partners van de EU toe te kennen. De vandaag gestarte raadpleging vormt een belangrijke stap om dit doel te bereiken.”

Meer informatie:

Persbericht en Memo

Tot 26 september 2014 kan aan de openbare raadpleging worden deelgenomen

Mededeling van de Commissie "De stedelijke dimensie van het EU-beleid"

Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte