Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Panorama 49 – Opzetten van partnerschappen

(18/07/2014)

Panorama 49 – Opzetten van partnerschappen

De zomereditie van Panorama bevat het laatste nieuws over de vooruitgang die is geboekt bij het sluiten van partnerschapsovereenkomsten en gaat in detail in op de eerste overeenkomst die is gesloten – door Denemarken – aan de hand van interviews met de leidinggevenden van de Deense beheersinstanties. Ook kijken we terug naar tien jaar uitbreiding. Dit doen we aan de hand van een overzicht van de vooruitgang die is geboekt door de lidstaten die sinds 2004 tot de Unie zijn toegetreden en kijken we naar hoe deze landen hebben geprofiteerd van het cohesiebeleid.

Elders in de uitgave beschrijven we de belangrijke nieuwe bestuursrichtsnoeren en ‑hulpmiddelen die zijn ontworpen ter bestrijding van fraude. We bieden een kijkje achter de schermen bij het Comité van de regio’s tijdens de viering van hun twintigjarig bestaan en besteden aandacht aan het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij bij diens ondersteuning van kustbedrijven en gemeenschappen. Ook brengen we verslag uit van het World Urban Forum in Medellín, dat werd bijgewoond door eurocommissaris Hahn.

Evenals in eerder edities is er een bijdrage aan het debat van onze lezers in de sectie In Your Own Words (in uw eigen woorden). Hier kunnen vertegenwoordigers van lidstaten, regio’s en verenigingen uit geheel Europa van gedachten wisselen over de hervorming en wat ze hopen voor de nieuwe financieringsperiode. Verder treft u de gebruikelijke selectie van nieuwsberichten en projectbeschrijvingen uit de gehele EU. Deze editie van Panorama zal in de maand augustus in 23 talen beschikbaar worden gemaakt.

Panorama 49 – Opzetten van partnerschappen

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte