Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Rada bierze przyszłą politykę spójności pod lupę

(15/12/2011)

Rada bierze przyszłą politykę spójności pod lupę

Rada bierze przyszłą politykę spójności pod lupę

 

W piątek, 16 grudnia, Rada ds. Ogólnych UE zorganizuje debatę na podstawie sporządzonego przez polską prezydencję sprawozdania z postępu prac, dotyczącego pakietu ustawodawczego w zakresie przyszłej polityki spójności, przyjętego dnia 6 października 2011 roku. Pakiet zawiera propozycje dotyczące pięciu rozporządzeń na okres 2014–2020, określających zasady i szczegółowe reguły funkcjonowania Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej. W najważniejszym rozporządzeniu określono również postanowienia wspólne dla tych Funduszy i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Rozmowy mają być ukierunkowane na centralne kwestie planowania strategicznego i koncentrację tematyczną – w obu przypadku w celu zapewnienia lepszego dostosowania polityki spójności do celów strategii „Europa 2020”.

Rozporządzenia te muszą zostać przyjęte do końca 2012 roku w celu umożliwienia wprowadzenia nowego planowania polityki spójności w terminie, co zapewni rozpoczęcie obowiązywania w 2014 roku.

Propozycje Komisji Europejskiej z 6 października

Informacje dotyczące zebrania Rady ds. Ogólnych (16 grudnia 2011 r.)

EU Regional Policy: Stay informed