Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Commissie wijst naar innovatiehervormingen voor het doorzetten van economische groei

(16/06/2014)

Commissie wijst naar innovatiehervormingen voor het doorzetten van economische groei

In de EU-begroting voor 2014-2020 is een duidelijke omslag zichtbaar naar O&I en andere groeibevorderende maatregelen; zo is de begroting voor Horizon 2020, het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie, reëel met 30 % verhoogd. Daarnaast wordt naar verwachting 83 miljard EUR geïnvesteerd in O&I en in het mkb via de nieuwe Europese structuur- en investeringsfondsen.

De Europese Commissie heeft benadrukt hoe belangrijk investeringen en hervormingen in onderzoek en innovatie (O&I) zijn voor economisch herstel in de Europese Unie, en voorstellen gedaan om de lidstaten te helpen hun begrotingen zo effectief mogelijk te gebruiken, in een tijd dat veel landen nog steeds moeten bezuinigen. Dat meer investeren in O&I een positief effect heeft op groei is bekend, en bovendien zijn betere en efficiëntere overheidsuitgaven op het gebied van O&I ook van cruciaal belang voor als Europa haar leidende positie in verscheidene kennisvelden en belangrijke technologieën wil behouden of die wil behalen. De Commissie heeft toegezegd de lidstaten te steunen bij O&I-hervormingen die het beste aan hun behoeften beantwoorden, en biedt daarbij beleidsondersteuning, gegevens van hoogwaardige kwaliteit en voorbeelden van beste praktijken.

Persbericht

MEMO

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte