Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Regionaal beleid gaat verder met het stimuleren van de groei in Midden- en Oost-Europa, ook na de tiende verjaardag van de historische vijfde uitbreiding

(01/05/2014)

Regionaal beleid gaat verder met het stimuleren van de groei in Midden- en Oost-Europa, ook na de tiende verjaardag van de historische vijfde uitbreiding

Op 1 mei 2004 verwelkomde de Europese Unie tien nieuwe lidstaten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en de Tsjechische Republiek. Dit was een historische stap, waarbij het aantal lidstaten toenam van 15 tot 25. De bevolking van de Unie nam enorm toe en in één klap werd het grootste gemeenschappelijke handelsblok ter wereld gecreëerd. In de zin van culturele, sociale en economische integratie was de uitbreiding niet alleen belangrijk vanuit het gezichtspunt van de „nieuwe landen”, maar ook vanuit dat van de gehele EU. Het vormde een van de belangrijkste gebeurtenissen in de recente geschiedenis.

De afgelopen tien jaar hebben de regionale economieën van de recentelijk toegetreden lidstaten enorm kunnen profiteren van het EU-cohesiebeleid. Sterker nog, naar schatting zal het bruto binnenlands product in de 12 nieuwe lidstaten (met inbegrip van Bulgarije en Roemenië, die in 2007 toetraden) gedurende de uitvoeringsfase van de programma’s in het kader van het huidige cohesiebeleid (d.w.z. tussen 2007 en 2016) elk jaar met ongeveer 1,5 % toenemen. Als gevolg van het langdurige effect van deze positieve structurele economische verandering, loopt de algehele impact op tot een groei van het bbp met 2,4 % per jaar tussen 2007 en 2025.

De investeringen uit hoofde van het Cohesiebeleid in deze landen hebben ondersteuning geboden aan nieuwe innovatieve bedrijven en waardevolle, duurzame banen gecreëerd voor de toekomst. Zo kregen afgelegen gebieden breedbandverbindingen, werd de strijd tegen de „braindrain” aangegaan en werden er belangrijke transportverbindingen aangelegd, die bijdragen aan het concurrentievermogen van de regio’s.

Daarnaast vertegenwoordigt de financiering uit hoofde van het cohesiebeleid voor de meeste van deze lidstaten een belangrijke overheidsinvestering – in sommige gevallen van meer dan 90 %. Al met al is er uit hoofde van het EU-cohesiebeleid reeds 117,5 miljard euro in deze lidstaten geïnvesteerd.

Ter ere van het speciale jubileum organiseren de vertegenwoordigingen van de Europee Commissie in de lidstaten, samen met hun lokale partners, een reeks activiteiten en festiviteiten, variërend van debatten, conferenties tot evenementen, tentoonstellingen, video-testimonials, fotowedstrijden etc.

Meer informatie:

Vertegenwoordigingen van de Europese Commissie in de lidstaten

Informatiebladen over het cohesiebeleid per lidstaat

Investeringen uit hoofde van het cohesiebeleid in lidstaten die na 2004 tot de EU zijn toegetreden

Cyprus

Tsjechische Republiek

Estland

Hongarije

Letland

Litouwen

Malta

Polen

Slowakije

Slovenië

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte