Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

OPEN DAYS 2011 otwiera politykę spójności UE na świat

(12/10/2011)

OPEN DAYS 2011 otwiera politykę spójności UE na świat

Polityka spójności UE jest powszechnie uznawana za mechanizm stymulujący globalną konkurencyjność Unii na szczeblu regionalnym i lokalnym; postrzega się ją jako model dla całego świata ze względu na kierujące nią zasady wielopoziomowego sprawowania rządów, długoterminowej wizji strategicznej oraz lokalnego rozwoju gospodarczego.

W związku z tym OPEN DAYS 2011 gromadzi uczestników z całego świata zainteresowanych dyskusją o przyszłości tej polityki. Około 5 000 osób biorących udział w konferencji będzie dzielić się najlepszymi praktykami w dziedzinie wdrażania polityki spójności i uczyć się od siebie wzajemnie, jak też od decydentów szczebla krajowego i regionalnego, praktyków oraz przedstawicieli biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i kręgów akademickich z UE, Ameryki Łacińskiej, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Japonii, Chin oraz Brazylii. Ponad 200 uczestniczących regionów UE będzie miało możliwość poznać punkt widzenia ekspertów ze wspomnianych państw trzecich i instytucji międzynarodowych.

Większość biorących udział krajów zawarła z UE umowy o współpracy w zakresie dialogu na temat polityki regionalnej, wykorzystując doświadczenia Unii w dziedzinie wspierania zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i podejścia oddolnego. OPEN DAYS 2011 będzie dla tych krajów szansą, aby przedstawić własne doświadczenia i omówić najlepsze praktyki w kontekście globalnym.

Niedawno ukazały się dwie nowe publikacje na temat współpracy z Brazylią i Chinami w dziedzinie polityki regionalnej:

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

Opendays

Inspiring non-EU countries

Memo : Recipes for successful Regional Policy - EU and China, Japan, Brazil, Chile, Russia, Ukraine, Moldova and Georgia share experiences

EU Regional Policy: Stay informed