Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Een innovatiever Europa met nog steeds grote regionale verschillen

(04/03/2014)

Een innovatiever Europa met nog steeds grote regionale verschillen

Europa is de innovatiekloof met de Verenigde Staten en Japan aan het dichten, maar de prestaties van de afzonderlijke EU-lidstaten verschillen nog steeds sterk en worden slechts langzaam kleiner. Op regionaal niveau groeit de innovatiekloof en in bijna een op vijf
EU-regio's zijn de prestaties op het vlak van innovatie verslechterd. Dit zijn de belangrijkste resultaten van het scorebord voor de Innovatie-Unie 2014 en het scorebord voor regionale innovatie 2014 van de Europese Commissie. De algemene rangschikking binnen de EU blijft relatief stabiel, met als koploper Zweden, gevolgd door Denemarken, Duitsland en Finland – de vier landen die het meest in onderzoek en innovatie investeren. De landen die hun positie het meest hebben verbeterd, zijn Portugal, Estland en Letland. De algehele vooruitgang werd vooral geboekt dankzij de openheid en aantrekkelijkheid van het onderzoekssysteem in de EU, de samenwerking op het vlak van bedrijfsinnovatie en de commercialisering van kennis zoals gemeten aan de inkomsten uit het buitenland uit licenties en octrooien. De stijging van de overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling is echter geneutraliseerd door een daling van risicokapitaalinvesteringen en innovatiegerichte maar niet voor onderzoek en ontwikkeling bestemde investeringen in ondernemingen

 

Press Release

Memo

Full report of the Innovation Union Scoreboard 2014

Full report of the Regional Innovation Scoreboard 2014

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte