Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Een stedelijke agenda van de EU voor de steden van morgen

(14/02/2014)

Een stedelijke agenda van de EU voor de steden van morgen

Europa's steden meer inspraak geven en de stedelijke agenda centraal stellen in de EU-beleidsvorming, dat is de centrale doelstelling van het forum "CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe" dat plaatsvindt op 17 en 18 februari in Brussel.

Op initiatief van Europees commissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn komen hoofdrolspelers op het vlak van het stedelijk beleid bijeen om de koers voor een nieuwe stedelijke agenda van de EU uit te stippelen. Met als achtergrond het feit dat ruim twee derde van de Europeanen in steden wonen, zullen zij tijdens het forum van gedachten wisselen over manieren om steden een prominentere plaats in het Europees beleid te geven, ervoor te zorgen dat de behoeften van steden beter worden begrepen en het beleid beter te coördineren. Het forum heeft eveneens tot doel de aandacht te vestigen op de belangrijke rol die steden kunnen spelen bij het bereiken van algemene Europese doelstellingen zoals de strijd tegen de klimaatverandering, werkloosheid en sociale uitsluiting.

Uitgangspunt voor de discussies is een door de Europese Commissie opgesteld discussiestuk. Er zal een reeks evenementen plaatsvinden in samenwerking met belangrijke betrokkenen, waaronder talrijke stedelijke deskundigen, verenigingen van steden, plaatselijke overheden en vertegenwoordigers van nationale ministeries. Naar verwachting zullen de burgemeesters van de 16 EU-hoofdsteden die aan het forum deelnemen, zich aansluiten bij de oproepen van de lidstaten voor een coherente Europese stedelijke agenda.

Meer informatie:

 

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte