Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Hervormd cohesiebeleid 2014-2020 nader toegelicht in Panorama

(08/04/2014)

Hervormd cohesiebeleid 2014-2020 nader toegelicht in Panorama

De wintereditie van Panorama heeft als hoofdthema het hervormd cohesiebeleid 2014-2020. In de editie wordt in detail gekeken naar wat dit betekent voor alle belanghebbenden.In een exclusief interview zet voorzitter van de Europese Commissie Barroso uiteen hoe het hervormde cohesiebeleid bijdraagt aan het creëren van groei en banen en het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie.

Daarnaast is er een bijdrage aan het debat van onze lezers in een extra grote aflevering van In Your Own Words (in uw eigen woorden). In deze sectie kunnen vertegenwoordigers van lidstaten, regio’s en verenigingen uit geheel Europa van gedachten wisselen over de hervorming en wat ze hopen voor de nieuwe financieringsperiode.

Elders in deze editie bespreken we de belangrijkste punten van de hervorming en de thematische prioriteiten, is er een beschrijving van de goedkeuring van de begroting vanuit het gezichtspunt van het Europees Parlement, geven we informatie over hoe u financiering kunt aanvragen en geven we een overzicht van de communicatiestrategieën en -verplichtingen.Verder treft u de gebruikelijke selectie van nieuwsberichten en projectbeschrijvingen uit de gehele EU.

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte