Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Komisja zapowiada pomoc dla Francji i Portugalii po katastrofach naturalnych w lutym tego roku

(30/09/2010)

Komisja zapowiada pomoc dla Francji i Portugalii po katastrofach naturalnych w lutym tego roku

Pó¿ roku temu huragan Xynthia spowodowa¿ znaczne szkody oraz liczne ofiary na francuskim wybrze¿u Atlantyku oraz na wyspie Maderze. Komisja, w odpowiedzi na z¿o¿one wnioski przez w¿adze obu pa¿stw, zgodzi¿a si¿ dzisiaj na uruchomienie Funduszu Solidarno¿ci Unii Europejskiej.

Wi¿cej informacji na temat Funduszu Solidarno¿ci Unii Europejskiej

Komunikat prasowy (EN) :

Commission proposes € 31.2 million aid for Portugal following severe floods in Madeira
The Commission proposes assistance of 35.6 million euros for France to tackle the legacy of Storm Xynthia

EU Regional Policy: Stay informed