Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Uitkomsten van de conferentie op hoog niveau inzake slimme specialisatie

(15/11/2013)

Uitkomsten van de conferentie op hoog niveau inzake slimme specialisatie

Op 8 november jl. hebben het directoraat-generaal Regionaal Beleid van de Europese Commissie en de regering van Vlaanderen in Brussel een conferentie op hoog niveau inzake slimme specialisatie georganiseerd.De conferentie trok meer dan 500 deelnemers, die zich hebben gebogen over de vraag hoe regio’s hun regionale sterke punten kunnen vaststellen, ontwikkelen en uitbuiten teneinde hun concurrentiepositie te verbeteren.Deze zogeheten „slimme-specialisatiestrategieën” zijn bedoeld om alle regio’s in Europa te helpen hun innovatiepotentieel aan te boren door de middelen te richten op een beperkt aantal prioriteiten voor slimme groei.

Tijdens zijn programmarede benadrukte Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, dat Europa een enorme stap voorwaarts moet maken op het gebied van innovatie. In dat licht feliciteerde hij het DG REGIO met zijn initiatief inzake slimme specialisatie.Hij gaf te kennen dat de Europese Raad een groot deel van zijn Raadsvergadering in februari volgend jaar zal wijden aan de industriële concurrentiepositie.Tevens riep hij alle relevante belanghebbenden, zoals onderzoekers, beleidsmakers en ondernemingen, op bij te dragen aan de ontwikkeling van regionale strategieën voor slimme specialisatie.

Overige sprekers op hoog niveau waren onder meer eurocommissaris Hahn, eurocommissaris Geoghegan-Quinn, Kris Peeters, de minister-president van Vlaanderen, en Danuta Hübner, lid van het EP en voorzitter van de EP-commissie voor regionale ontwikkeling.Allen beklemtoonden de noodzaak om gebruik te maken van de meerwaarde van slimme specialisatie. Dit moet immers niet blijven bij een mooi voornemen op papier, maar uitgroeien tot een echt veranderingsproces.

Tijdens de conferentie werd tevens een nieuwe reeks zeer innovatieve promotievideo’s van het DG REGIO vertoond, waarin de ontdekkingtocht van ondernemers en voorbeelden van slimme specialisatie in bepaalde regio’s worden getoond. Een van de video’s is een animatiefilm met de titel „The Kingdom of Smart”.

Het definitieve verslag van de conferentie, inclusief alle conclusies, is binnenkort verkrijgbaar.Het programma, de voordrachten en videobeelden van de conferentie zijn reeds online beschikbaar.

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte