Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Specjalny numer magazynu Panorama po¿wi¿cony OPEN DAYS 2010 :zacznijcie dzia¿a¿!

(29/09/2010)

Specjalny numer magazynu Panorama po¿wi¿cony OPEN DAYS 2010 :zacznijcie dzia¿a¿!

Par¿ dni przed rozpocz¿ciem 8-mej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, zach¿camy do zapoznania si¿ ze specjalnym numerem magazynu Panorama. Znajdziecie tam artyku¿y, poparte licznymi przyk¿adami projektów, po¿wi¿cone trzem filarom tegorocznej edycji: konkurencyjno¿ci, wspó¿pracy oraz spójno¿ci. Zapraszamy równie¿ do spotkania z ojcami za¿o¿ycielami OPEN DAYS oraz z organizatorami seminariów, w Brukseli, ale równie¿…. w Hiszpanii i na S¿owacji!

Równolegle z setk¿ seminariów organizowanych w Brukseli, ponad 250 lokalnych wydarze¿ odbywa si¿ w ca¿ej Europie… i poza ni¿!

Numer specjalny Panoramy jest dost¿pny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej.

OPEN DAYS

EU Regional Policy: Stay informed