Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Nu är Panorama 47 tillgängligt

(20/09/2013)

Nu är Panorama 47 tillgängligt

Höstnumret av Panorama finns nu på nätet.

Huvudattraktionen är en artikel om hur EU:s regioner visar vägen på ekoinnovationsområdet.EU:s struktur- och investeringsfonder främjar smart och hållbar tillväxt genom de miljövänliga och energisnåla projekt som porträtteras i den här artikeln.Det finns även ett antal artiklar om de viktigaste workshopparna och seminarierna under årets OPEN DAYS-evenemang, från OPEN DAYS Universitys Master Class till relationer mellan EU och Kina och Japan.

På annan plats i det här numret finns en översikt av makroregionala strategier som underlättar koordinationen av projekt i Donau- och Östersjöområdet, en rapport om EU:s strukturfonders insatser för katastrofhjälp samt en förklaring av proceduren för efterhandsutvärdering för perioden 2007–2013.Dessutom erbjuder vi det vanliga utbudet av nyhetsartiklar och beskrivningar av särskilda projekt i hela EU.

EU regionalpolitik: Håll dig informerad