Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Gemensamma gränser för oss närmare: Europeiskt territoriellt samarbete

(18/09/2013)

Gemensamma gränser för oss närmare: Europeiskt territoriellt samarbete

Den här veckan riktas strålkastarljuset mot det värde som EU:s regionalpolitiska program och projekt för gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete ger lokalsamhällen, regioner och medlemsländer. Kampanjen kulminerar i den europeiska dagen för samarbete den 21 september.

Europeiskt regionalt samarbete utgör en relativt liten del av EU:s regionalpolitik. Men om Europaparlamentet och rådet godkänner den nuvarande överenskommelsen om regionalpolitiska medel för åren 2014–2020 kommer budgeten att öka till 8,9 miljarder euro. Enligt de nya regionalpolitiska förslag som nu håller på att diskuteras ska programmen för europeiskt territoriellt samarbete i högre grad inriktas på investeringar som skapar förutsättningar för framtida tillväxt.

Den 19 september kl. 14.00–15.00 finns Johannes Hahn på Twitter för att diskutera fördelarna med EU:s gränsöverskridande regionalpolitik. Frågor kan redan nu ställas på Twitter med angivande av ”#EUChat and #ecday” till @JHahnEU.

Pressmeddelande

 

EU regionalpolitik: Håll dig informerad