Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Sammanhållningspolitiken 2014–2020: Investeringsbudgetar för medlemsstater

(23/08/2013)

Sammanhållningspolitiken 2014–2020: Investeringsbudgetar för medlemsstater

Den ekonomiska uppdelningen för sammanhållningspolitiken 2014–2020 återspeglar förhandlingarna i juli 2013. Siffrorna kan komma att ändras i det slutgiltiga avtalet mellan rådet och parlamentet.

Sammanhållningspolitiken 2014–2020 representerar omkring 1/3 av EU:s budget och förstärker dess roll som unionens viktigaste investeringspolitik för tillväxt och jobb och genomförandet av EU:s politik. Kommissionen samarbetar med nationella och lokala myndigheter för att definiera prioriterade investeringsområden för varje land under nästa finansiella period, garantera maximal effekt av investeringen på konkurrenskraften och inrättandet av arbetstillfällen samt förstärka den tematiska koncentrationen och fokuset på resultat från den reformerade politiken.

EU regionalpolitik: Håll dig informerad