Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Rapport från kommissionen: sammanhållningspolitiken skapar tillväxt och hjälper oss ur krisen

(18/04/2013)

Rapport från kommissionen: sammanhållningspolitiken skapar tillväxt och hjälper oss ur krisen

EU-kommissionen lägger i dag fram en rapport om hur EU:s strukturfonder fungerat. Rapporten om de sammanhållningspolitiska programmen 2007–2013 bygger på uppgifter från EU-länderna, mestadels fram till slutet av 2011. Räknat från 2011 är det alltså fyra år kvar tills programmen löper ut 2015, men investeringarna från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden har redan lett till framsteg och förbättringar för många.

De 27 länderna i EU lämnade sina rapporter i slutet av 2012 (med underlag främst från 2011), och utifrån dem fick kommissionen sitt första tillfälle att under programperioden redovisa måluppfyllelsen och dra lärdomar om sammanhållningspolitikens bidrag till EU:s ekonomiska återhämtning. Kommissionen nämner på vilka områden man måste skynda på urvalet och genomförandet av projekten 2007–2013 för att nå målen.

Mer information

Pressmeddelande

Årsrapporter från EU-länderna

EU:s sammanhållningspolitik

#cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

EU regionalpolitik: Håll dig informerad