Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Vårens utgåva av tidskriften Panorama med titeln ”Föra samhällen närmare varandra” är nu tillgänglig på nätet

(28/05/2013)

Vårens utgåva av tidskriften Panorama med titeln ”Föra samhällen närmare varandra” är nu tillgänglig på nätet

Det här numret handlar om sammanhållningspolitiken s betydelse för att återskapa den ekonomiska tillväxten i Europa. Sammanhållningspolitiken är investeringsdelen av EU:s budget, och syftet med den är att främja tillväxt och konkurrenskraft genom att utnyttja regionala styrkor. I framtiden kommer sammanhållningspolitiken ytterligare att bidra till uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin. Den kommer att inriktas på hållbar utveckling och en mer effektiv användning av EU-investeringar samt nationella och regionala investeringar.

Andra ämnen som tas upp är EU:s Peace-program, som försöker att skapa försoning i splittrade samhällen i Nordirland och i Border-regionen i Irland. Numret innehåller även en artikel om städernas betydelse – motorerna i Europas ekonomi. Kommissionen har nyligen inrättat en omfattande databas över bästa praxis för stadsutveckling för att ge en detaljerad överblick över projekt som kan fungera som en inspirationskälla för städer, förvaltningsmyndigheter och andra berörda parter.

Panorama: Föra samhällen närmare varandra

EU regionalpolitik: Håll dig informerad