Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

EU:s Östersjöstrategi – femte årliga forumet

(02/06/2014)

EU:s Östersjöstrategi – femte årliga forumet

EU:s Östersjöstrategi är inne på sitt femte år. Länderna runt Östersjön vill nu fördjupa sitt samarbete för att möta de olika utmaningar som de står inför – från konkurrenskraft och klimatförändring till energi och utbildning.

EU:s regionkommissionär Johannes Hahn deltar i det årliga strategiforumet och det sextonde toppmötet inom Baltic Development Forumi Åbo (Finland) den 3–4 juni. I forumet samlas många beslutsfattare, högt uppsatta politiker, experter och viktiga aktörer från näringslivet.

Forumet kommer att locka över 1 000 företrädare från den privata sektorn, det regionala näringslivet, det civila samhället, högskolor, universitet och medier från Östersjöområdet och Island, Norge och Ryssland. Syftet är fördjupa samarbetet i denna makroregion på temat ”Growing Together – For a prosperous, inclusive and connected Baltic Sea Region”.

Mer information

Pressmeddelande

Forumets program

EU:s strategi för Östersjöområdet

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSBSR

Videoklipp: EU:s strategi för Östersjöområdet – samarbete för vår region

EU:s makroregionala strategier

EU regionalpolitik: Håll dig informerad