Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

„Skupne meje nas zbližujejo“: praznik evropskega teritorialnega sodelovanja

(18/09/2013)

„Skupne meje nas zbližujejo“: praznik evropskega teritorialnega sodelovanja

Ta teden je posvečen čezmejnim, transnacionalnim in medregionalnim projektom in programom evropske regionalne politike za skupnosti, regije in države članice. Kampanja, katere vrhunec bo dan evropskega sodelovanja 21. septembra, se odvija v ključnem trenutku.

Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS) predstavlja relativno majhen delež evropske regionalne politike. A če bosta Evropski parlament in Svet potrdila trenutni sporazum o sredstvih za regionalno politiko za obdobje 2014–2020, se bo proračun za ETS povečal na 8,9 milijarde EUR. Nove reforme regionalne politike, ki so pravkar v sklepni fazi pogajanj, bodo omogočale, da bodo programi ETS bolj osredotočeni na naložbe, ki ustvarjajo prave razmere za prihodnjo rast.

Komisar Johannes Hahn bo 19. septembra od 14.00 do 15.00 na Twitterju na voljo za razpravo o pomenu evropske regionalne politike v čezmejnem okolju. Vprašanja prek Twitterja lahko že zdaj zastavite z omembama #EUChat in #ecday na @JHahnEU.

Sporočilo za medije

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji