Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Kohezijska politika 2014–2020: proračuni za naložbe v državah članicah

(23/08/2013)

Kohezijska politika 2014–2020: proračuni za naložbe v državah članicah

Razčlenitev v zvezi s financiranjem, ki se bo na podlagi kohezijske politike namenilo za posamezne države članice v obdobju 2014–2020, temelji na trenutnem dogovoru v okviru pogajanj, ki potekajo od junija 2013. Ko bosta Svet in Parlament dosegla dokončni dogovor, se bodo dodeljeni zneski morda spremenili.

Za kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020 je namenjena približno tretjina proračuna EU, kar prispeva k temu, da je kohezijska politika glavna naložbena politika EU za rast in delovna mesta ter izvajanje politik EU. Komisija sodeluje z nacionalnimi in lokalnimi organi ter skupaj z njimi določa prednostne projekte za katere se bodo zagotovile naložbe v naslednjem finančnem obdobju, pri čemer se bo dosegel največji možni učinek naložb na konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest ter zagotovila večja tematska osredotočenost in poudarek na rezultatih reformirane politike.

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji