Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Države članice in regije pozval, naj ne odlašajo s pripravo nove generacije programov EU za rast

(10/07/2013)

Države članice in regije pozval, naj ne odlašajo s pripravo nove generacije programov EU za rast

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je države članice in njihove regije pozval, naj ne odlašajo z načrtovanjem programov strukturnih skladov EU za obdobje 2014–2020. Pred tem pozivom k ukrepanju so člani odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj sprejeli vrsto poročil, s katerimi so načeloma podprli radikalno reformo regionalne politike.

Poročila odražajo rezultate pogajanj med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in državami članicami o obsežnih spremembah načina upravljanja programov regionalne politike, da bi bil njihov učinek čim večji. Novi pristop je osredotočen predvsem na naložbe EU na področjih, ki so ključnega pomena za rast in delovna mesta. V tem okviru naj bi bili določeni cilji za merjenje rezultatov in novi pogoji financiranja.

Glavni elementi reforme, ki so bili izglasovani danes:

  • osredotočenost naložb na ključna področja za rast in delovna mesta v skladu s strategijo Evropa 2020 prek skupnega sklopa pravil, ki se uporabljajo za vseh pet evropskih strukturnih in investicijskih skladov (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo);

  • večina sredstev bo namenjena majhnemu številu prioritet, ki so tesno povezane s strategijo za rast Evropa 2020, in sicer:

  • 50–80 % proračuna ESRR bo osredotočenih na ukrepe v podporo inovacijam in R&R, digitalni agendi, konkurenčnosti MSP in prehodu na nizkoogljično gospodarstvo;

  • nadaljnje zahteve za nizkoogljična gospodarstva, da vsaj 12–20 % proračuna namenijo energetski učinkovitosti in energiji iz obnovljivih virov;

  • države članice in regije morajo določiti jasne in merljive cilje v zvezi z učinkom naložb, napredek pa je treba meriti in poročati o njem;

  • ukrepi za skrajšanje upravnih postopkov in poenostavitev uporabe sredstev EU: več skupnih pravil za vse sklade, bolj usmerjene in manj številne zahteve po poročanju, večja uporaba digitalne tehnologije („e-kohezija“).

Sporočilo za medije

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

Regionalna politika EU za obdobje 2012–2020: zakonodajni predlogi

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji