Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Strateško poročilo Komisije 2013: kohezijska politika EU pomaga pri premagovanju krize in spodbujanju rasti

(18/04/2013)

Strateško poročilo Komisije 2013: kohezijska politika EU pomaga pri premagovanju krize in spodbujanju rasti

Evropska komisija je danes predstavila pregled delovanja strukturnih skladov EU v državah članicah.Strateško poročilo“ o izvajanju programov kohezijske politike v obdobju 2007-2013 združuje podatke, večinoma iz obdobja do konca leta 2011, ki so jih posredovale države članice.Do zaključka programov leta 2015 ostajata še 2 leti, naložbe v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada pa so že doprinesle k napredku in izboljšanju življenja za veliko državljanov.

Poročila, ki jih je posredovalo 27 držav članic ob koncu leta 2012 (večinoma na podlagi podatkov iz leta 2011), so dala Komisiji prvo priložnost, da še med programskim obdobjem poroča o napredku pri doseganju rezultatov in ciljev ter da poudari pomembna in pravočasna sporočila o potencialu kohezijske politike, da odigra svojo vlogo pri gospodarski obnovi EU.Komisija je določila naložbena področja, na katerih je potrebno ukrepati, da bi spodbudili izbor in izvedbo projektov, sofinanciranih v obdobju med letoma 2007 in 2013, ter tako dosegli zastavljene cilje.

Več informacij

Sporočilo za medije

Letna poročila o izvajanju 27 držav članic

Več informacij o evropski kohezijski politiki

#cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji