Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Spomladanska izdaja revije Panorama z naslovom „Zbliževanje skupnosti“ je zdaj na voljo v spletu

(28/05/2013)

Spomladanska izdaja revije Panorama z naslovom „Zbliževanje skupnosti“ je zdaj na voljo v spletu

Glavna tema te izdaje je vloga kohezijske politike pri ponovnem vzpostavljanju rasti v Evropi. Kohezijska politika je naložbeno orodje proračuna EU, katerega cilj je spodbuditi rast in konkurenčnost prek izkoriščanja regionalnih prednosti. Politika bo v prihodnosti še bolj okrepila doseganje ciljev strategije „Evropa 2020“, poleg tega pa se bo osredotočila na trajnostne naložbe z bolj učinkovito uporabo naložb EU, nacionalnih in regionalnih naložb.

Ostale osrednje teme vključujejo še program PEACE v okviru Evropske unije, s katerim si prizadevajo k spravi razdeljenih skupnosti na Severnem Irskem in v obmejni regiji Irske, ter članek o ključni vlogi mest – gonilnih silah evropskega gospodarstva. Komisija je pred kratkim ustvarila obsežno zbirko podatkov o najboljših dobrih praksah za razvoj mest in tako poskrbela za podroben pregled projektov, ki so lahko vir navdiha za mesta, organe upravljanja in druge zainteresirane strani.

Panorama: Zbliževanje skupnosti

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji