Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

2007-2013 Zaključek smernice

(21/03/2013)

2007-2013 Zaključek smernice

Komisija je 20. marca 2013 sprejela smernice za zakljucek (2007–2013). Smernice so referencni okvir, ki državam clanicam pomaga pri zakljucevanju programov.
Najnovejše smernice gradijo na izkušnjah postopka zakljucevanja obdobja 2000–2006 ter odpravljajo slabosti in ozka grla iz prejšnjega postopka.

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji