Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Vychádza 47. číslo časopisu Panorama

(20/09/2013)

Vychádza 47. číslo časopisu Panorama

Jesenné vydanie časopisu Panorama je odteraz dostupné online.

Ústrednej téme vydania sa venuje článok o tom, ako regióny EÚ udávajú smer v oblasti ekologických inovácií.Sú v nej predstavené ekologické a energeticky účinné projekty, prostredníctvom ktorých štrukturálne a investičné fondy EÚ podporujú inteligentný a udržateľný rast.Ďalšie články upriamujú pozornosť na niektoré z najzaujímavejších seminárov a prednášok tohtoročného podujatia OPEN DAYS, napríklad na odborný študijný program univerzity OPEN DAYS či na seminár o vzťahoch medzi EÚ, Čínou a Japonskom.

Toto vydanie obsahuje aj prehľad makroregionálnych stratégií, ktoré pomáhajú koordinovať projekty v podunajskej oblasti a v regióne Baltského mora, najnovšie informácie o pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ pri odstraňovaní následkov katastrof a vysvetlenie procesu dodatočného hodnotenia obdobia rokov 2007 – 2013.Časopis ponúka i zvyčajný výber najnovších správ a projektov z celej EÚ.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá