Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Spoločné hranice zbližujú: oslava Európskej územnej spolupráce

(18/09/2013)

Spoločné hranice zbližujú: oslava Európskej územnej spolupráce

Cezhraničné, nadnárodné a medziregionálne projekty a programy v rámci regionálnej politiky EÚ a najmä to, aká je ich hodnota pre obce, regióny a členské štáty, patrí medzi ústredné témy tohto týždňa. Kampaň prichádza v kritickom okamihu – pred 21. septembrom, Dňom európskej spolupráce.

Európska územná spolupráca je pomerne malou časťou regionálnej politiky EÚ. Ak však Európsky parlament a Rada schvália súčasnú dohodu o financovaní regionálnej politiky v rokoch 2014 – 2020, jej rozpočet sa zvýši na 8,9 miliardy EUR. Podľa novej reformy regionálnej politiky, nachádzajúcej sa v poslednom štádiu rokovania, budú programy Európskej územnej spolupráce viac zamerané na investície, ktoré vytvárajú ideálne podmienky pre budúci rast.

Dňa 19. septembra od 14:00 do ─ 15:00 hod. bude komisár Hahn diskutovať na sociálnej sieti Twitter o význame cezhraničnej regionálnej politiky EÚ. Odteraz môžete zadávať otázky pomocou hashtagov #EUChat a #ecday na adresu @JHahnEU.

Tlačová správa

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá