Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Politika súdržnosti na roky 2014 – 2020: Investičné rozpočty členských štátov

(23/08/2013)

Politika súdržnosti na roky 2014 – 2020: Investičné rozpočty členských štátov

Finančný prehľad politiky súdržnosti podľa členských štátov na roky 2014 – 2020 odzrkadľuje aktuálny stav rokovaní v júli 2013. Jednotlivé údaje sa môžu zmeniť podľa konečnej dohody medzi Radou a Európskym parlamentom.

Politika súdržnosti na roky 2014 – 2020 predstavuje približne jednu tretinu celkového rozpočtu EÚ a potvrdzuje, že je hlavnou investičnou politikou Únie na dosahovanie rastu, tvorbu pracovných miest a realizáciu politík EÚ. Pri určovaní investičných priorít každej krajiny na ďalšie finančné obdobie Komisia spolupracuje s vnútroštátnymi a miestnymi orgánmi, aby investície čo najúčinnejšie vplývali na konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest a zároveň podporili tematické ciele a zameranie na výsledky reformovanej politiky.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá