Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

2007-2013 pokynoch k uzavretiu

(21/03/2013)

2007-2013 pokynoch k uzavretiu

Komisia prijala dňa 20. marca 2013 usmernenia o ukončení programov na roky 2007 – 2013. Tieto usmernenia poskytujú členským štátom referenčný rámec pre prípravu ukončenia programov.

Vychádzajú zo skúseností z ukončovania operačných programov na roky 2000 – 2006, a zároveň riešia nedostatky a problémy, ktoré sa v predchádzajúcom procese ukončovania vyskytli.

 

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá