Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn sa stretne s premiérom Ficom a predstaví budúce priority pri využívaní fondov EÚ na Slovensku

(09/11/2012)

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn sa stretne s premiérom Ficom a predstaví budúce priority pri využívaní fondov EÚ na Slovensku

Komisár Johannes Hahn sa stretne dnes v Bratislave s premiérom Robertom Ficom a zúčastní sa na diskusiách s Radou vlády SR pre regionálnu politiku, čo sa týka využívania finančných prostriedkov z EÚ v ďalšom období. Komisár a premiér budú hovoriť o tom, ako možno čo najlepšie využiť fondy EÚ, aby sa na Slovensku zabezpečil väčší rast a zamestnanosť. Táto návšteva sa koná v kritickom období, keď prebiehajú rozhovory medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom o rozpočte EÚ na ďalších 7 rokov a Komisia predkladá návrhy, ktoré sa týkajú budúcej regionálnej politiky. 

Ešte pred samotnou návštevou komisár Hahn povedal: „Kohézna politika je kľúčovou investičnou politikou EÚ v období krízy. Naliehavo žiadam orgány Slovenskej republiky, aby v plnej miere využívali dostupné finančné prostriedky s cieľom podporiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, podnietiť výskum a inovácie a investovať do kľúčových dopravných sietí a trvalého využívania prírodných zdrojov.“

Komisár ďalej uviedol: „Slovensko sa musí postarať o to, aby malo priaznivé podmienky na podnikanie. Podnikateľské prostredie musí byť otvorené a transparentné, musí mať nezávislé a spoľahlivé systémy kontroly a riadenia. Takéto systémy sú kľúčové, aby sa podporila dôvera investorov.“

Komisár Hahn predstaví plán Európskej komisie, v ktorom uvedie, ako môže Slovensko najlepšie využiť investície z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 v úzkej súvislosti so „Stratégiou Európa 2020“ – plánom EÚ pre dlhodobý rast. Komisár sa stretne s radou vlády, ktorá má na starosti vypracovanie dohody o partnerstve pre regionálnu politiku EÚ na Slovensku na roky 2014 – 2020. Tiež bude naliehať na orgány Slovenskej republiky, aby usilovne pracovali na zavádzaní súčasných programov v záujme riešenia krízy a zabezpečenia, aby sa investície EÚ začali v plnej miere účinne využívať.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá