Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Statele membre și regiunile trebuie să acționeze rapid în vederea pregătirii următoarei generații de programe ale UE pentru creștere economică

(10/07/2013)

Statele membre și regiunile trebuie să acționeze rapid în vederea pregătirii următoarei generații de programe ale UE pentru creștere economică

Statele membre și regiunile trebuie să acționeze rapid în vederea pregătirii următoarei generații de programe ale UE pentru creștere economică, declară comisarul Hahn în urma votului exprimat de deputații europeni cu privire la o reformă radicală a politicii regionale a UE

Comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn, a informat statele membre și regiunile că nu este timp de pierdut în ceea ce privește planificarea programelor fondurilor structurale ale UE pentru perioada 2014-2020. Apelul la acțiune survine după ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, în principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale.

Elemente cheie ale reformei confirmate de votul de astăzi:

  • Concentrarea investițiilor în domeniile cheie pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă, astfel cum s-a subliniat în Strategia Europa 2020, prin intermediul unui set comun de norme care se aplică tuturor celor cinci fonduri europene structurale și de investiții (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime)

  • Cea mai mare parte a bugetului se va concentra pe un număr limitat de priorități strâns legate de Strategia 2020 pentru creștere economică a UE.În special:

  • Între 50 % și 80 % din bugetul FEDER se concentrează pe măsurile de sprijinire a inovării, cercetării și dezvoltării, agendei digitale, competitivității IMM-urilor și tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

  • O nouă obligație, pentru economia cu emisii reduse de carbon, de a aloca cel puțin între 12 % și 20 % pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile.

  • Statele membre și regiunile vor stabili obiective clare și măsurabile privind impactul investițiilor. Progresele vor fi măsurate și comunicate.

  • Măsuri de reducere a birocrației și de simplificare a utilizării fondurilor UE: mai multe norme comune tuturor fondurilor, cerințe de raportare mai puține, dar mai la obiect, o mai bună utilizare a tehnologiei digitale („e-coeziune”).

Comunicat de presă

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

Politica regională a UE 2014-2020: propuneri legislative

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale