Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Experimentul macroregional al Europei: o primă evaluare

(01/07/2013)

Experimentul macroregional al Europei: o primă evaluare

Astăzi, Comisia Europeană a publicat primul studiu menit să evalueze succesul celor două strategii macroregionale ale UE și să facă recomandări pentru viitor.

Strategiile UE privind regiunea Dunării și regiunea Mării Baltice, care vizează peste 20 de țări din UE și din afara ei, au promovat un model unic de cooperare, bazat pe principiul conform căruia provocările comune cu care se confruntă anumite regiuni - indiferent dacă acestea sunt legate de mediu, economie sau securitate - sunt abordate cel mai bine la nivel colectiv, astfel încât este de la sine înțeles ca statele implicate să planifice împreună repartizarea optimă a fondurilor disponibile.

Raportul oferă o apreciere în mare parte pozitivă asupra strategiilor existente până în prezent. Acesta pune accentul pe modul în care respectivele strategii au pus bazele a sute de noi proiecte și au contribuit la formularea de obiective de politică comune în domenii de importanță vitală pentru regiunile implicate. Abordarea macroregională a condus, de asemenea, la numeroase inițiative și rețele comune, precum și la luarea de decizii politice la nivel colectiv.

După cum se arată în raport, cooperarea dintre țările UE participante și țările vecine din afara UE a fost consolidată semnificativ, acest fapt ducând la o utilizare mai eficientă a resurselor disponibile.

Însă raportul reamintește guvernelor necesitatea unui angajament politic și a includerii strategiilor pe lista de priorități în toate domeniile de politică relevante, garantând astfel că acestea sunt integrate în viitoarele fonduri structurale și de investiții europene, precum și în alte cadre de politică regionale, naționale și ale UE. Totodată, raportul subliniază importanța resurselor administrative la atingerea obiectivelor.

În privința viitoarelor strategii macroregionale, raportul evidențiază faptul că noile inițiative ar trebui lansate exclusiv pentru a răspunde nevoilor specifice în materie de cooperare îmbunătățită la nivel înalt. Trebuie să existe disponibilitatea de a traduce angajamentul politic în sprijin administrativ, iar noile strategii ar trebui să demonstreze clar valoarea adăugată la nivelul UE.

Comunicat de presă

Raport al Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind valoarea adaugata a strategiilor macroregionale

Proiecte representative

EU Strategy for the Baltic Sea Region

www.balticsea-region-strategy.eu

EU Strategy for the Baltic Sea Region

http://www.danube-region.eu/

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale