Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Potrivit raportului strategic al Comisiei pe 2013, politica de coeziune a UE contribuie la depășirea crizei și la stimularea creșterii

(18/04/2013)

Potrivit raportului strategic al Comisiei pe 2013, politica de coeziune a UE contribuie la depășirea crizei și la stimularea creșterii

Comisia Europeană a prezentat astăzi modul în care funcționează fondurile structurale ale UE în statele membre. „Raportul strategic” privind implementarea programelor din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 reunește informațiile puse la dispoziție de statele membre, care se referă în majoritatea cazurilor la perioada de până la sfârșitul anului 2011. Cu patru ani înainte de încheierea programelor în 2015, investițiile efectuate în cadrul Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului de coeziune și al Fondului social european au permis deja realizarea de progrese și îmbunătățirea situației multor cetățeni.

Rapoartele prezentate de cele 27 de state membre la sfârșitul anului 2012 (bazate în principal pe date din 2011) oferă Comisiei prima ocazie de a elabora un raport, în timpul unei perioade de programare, cu privire la realizările și rezultatele obținute și de a evidenția mesaje importante și oportune privind potențialul politicii de coeziune de a contribui la redresarea economică a UE. Comisia identifică domeniile de investiții în care trebuie să se ia măsuri de accelerare a selecției și executării proiectelor cofinanțate în 2007-2013, pentru a îndeplini obiectivele stabilite.

Informații suplimentare

Comunicat de presă

Rapoartele anuale de implementare ale celor 27 de state membre

Informații suplimentare privind politica de coeziune europeană

#cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale