Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

O creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii: capitalele UE – parteneri esențiali în cadrul Strategiei Europa 2020

(03/03/2013)

O creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii: capitalele UE – parteneri esențiali în cadrul Strategiei Europa 2020

Capitalele joacă un rol crucial pentru prosperitatea UE și a statelor membre. Capitalele europene constituie nu doar o parte esențială a imaginii UE în străinătate, a identității culturale și a atractivității sale, ci și motoare importante ale competitivității, ocupării forței de muncă și inovării. În același timp, problemele cu care se confruntă Europa, inclusiv disparitățile sociale și economice în creștere, se regăsesc în capitale într-o formă concentrată. Capitalele sunt laboratoarele în care trebuie găsite soluții pentru problemele sociale și economice ale UE.

De aceea, noi, primarii capitalelor UE, salutăm inițiativa Comisiei Europene de a deschide un dialog direct cu capitalele și de a conferi orașelor noastre un rol mai important, ca parteneri direcți ai UE. Obiectivele Strategiei Europa 2020 nu pot fi atinse fără implicarea noastră activă. Capitalele sunt motoare ale inovării și ale creșterii inteligente și constituie deseori centrul rețelelor în domeniul educației și științei. Capitalele sunt indispensabile pentru creșterea durabilă, întrucât politicile lor de transport, energetice și de mediu au un impact decisiv în această privință. Capitalele noastre, care constituie nuclee ale diversității sociale, culturale și etnice, se află în centrul eforturilor în vederea unei creșteri favorabile incluziunii.

Vom continua să contribuim la promovarea competitivității, a creșterii durabile, a inovării și a incluziunii, pentru a depăși actuala criză economică, financiară și socială.

În contextul discuțiilor în curs referitoare la Cadrul financiar multianual 2014-2020, la noile regulamente privind fondurile structurale și de investiții și la alte programe ale UE, credem că:

* Provocările urbane au nevoie de un răspuns integrat, prin abordarea simultană a dimensiunilor economică, de mediu, socială, culturală și demografică. Prin urmare, salutăm angajamentul Comisiei Europene pentru o abordare integrată a provocărilor.

* Politicile și acțiunile viitoare ale UE privind transportul, mediul, energia, întreprinderile, ocuparea forței de muncă, cercetarea, combaterea schimbărilor climatice, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale și agenda digitală trebuie să aibă în vedere dimensiunea urbană. O coordonare mai bună a aspectelor urbane, care urmează a fi realizată de Direcția Generală pentru Politica Regională și Urbană, este importantă și o vom urmări îndeaproape.

* În ceea ce privește pachetul legislativ referitor la politica de coeziune, salutăm dorința Comisiei de a testa noi idei și modalități de lucru prin acțiunile urbane inovatoare pe care le propune.

* Considerăm că propunerile Comisiei privind o mai mare delegare a sarcinilor de gestionare către orașe, inclusiv pentru gestionarea fondurilor structurale ale UE, sunt vitale pentru ca provocările urbane să fie bine înțelese, iar implementarea să răspundă necesităților reale.

* Subiectele prioritare vizate de proiectele de regulamente (eficiența energetică, energiile regenerabile, șomajul în rândul tinerilor, inovarea și competitivitatea IMM-urilor) au o importanță strategică pentru orașele noastre. Salutăm noile oportunități de a aborda aceste aspecte în mod integrat și avem încredere în faptul că noua legislație va pusă în aplicare de Comisie în spiritul flexibilității, luând în considerare particularitățile locale.

* Așteptăm cu interes continuarea dialogului cu Comisia Europeană.

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale