Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Przemówienie na nieformalnym spotkaniu Rady do spraw gospodarczych i finansowych (ECOFIN) w Wilnie

(13/09/2013)

Przemówienie na nieformalnym spotkaniu Rady do spraw gospodarczych i finansowych (ECOFIN) w Wilnie

Komisarz Hahn wygłosił dziś podczas nieformalnego spotkania ECOFIN w Wilnie przemówienie do ministrów finansów i gospodarki na temat proponowanej przez UE inicjatywy na rzecz MŚP.Inicjatywa ma na celu zapewnienie dodatkowej pomocy finansowej małym i średnim przedsiębiorstwom, aby mogły się one przyczynić do uzdrowienia gospodarki w UE.

Komisarz Hahn i wiceprezydent Komisji Olli Rehn przedstawili ministrom tę inicjatywę w kontekście polityki regionalnej — na bezpośrednią pomoc MŚP (w tym pomoc realizowaną z udziałem instrumentów finansowych) przeznaczono już 70 mld euro z funduszy strukturalnych.W kolejnym okresie ten wkład zostanie podwojony, ponieważ MŚP uznano za jeden z czterech najważniejszych obszarów inwestycji. Przemówienie

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe