Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Komisja z zadowoleniem przyjmuje postępy w dziedzinie strategii makroregionalnych

(24/06/2011)

Komisja z zadowoleniem przyjmuje postępy w dziedzinie strategii makroregionalnych

Johannes Hahn, europejski komisarz ds. polityki regionalnej, z zadowoleniem przyjął dziś dwa wydarzenia, które ukazują postęp w dziedzinie polityki UE na rzecz strategii makroregionalnych. Pozytywne wyniki w terenie odnotowano w nowym sprawozdaniu z postępów w realizacji strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego - pierwszej strategii tego rodzaju, którą rozpoczęto w 2009 r. Również dzisiaj szefowie państw i rządów zatwierdzili strategię UE dla regionu Dunaju, przyjętą przez Komisję w grudniu zeszłego roku. Z tych nowych form współpracy korzysta około 15 państw członkowskich. Zasadnicze znaczenie dla powodzenia obu strategii ma zaangażowanie polityczne zainteresowanych stron na wszystkich poziomach.

Sprawozdanie w sprawie wdrażania strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR)

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe