Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Polityka spójności na lata 2014–2020: Budżety inwestycyjne państw członkowskich

(23/08/2013)

Polityka spójności na lata 2014–2020: Budżety inwestycyjne państw członkowskich

Analiza finansowa na lata 2014-2020 przeprowadzona dla każdego z państw członkowskich w ramach polityki spójności wykazuje stan negocjacji na lipiec 2013 r. Wartości mogą ulec zmianie w wyniku ostatecznego porozumienia pomiędzy Radą i Parlamentem Europejskim.

Polityka spójności na lata 2014-2020 obejmuje około 1/3 całości budżetu unijnego i tym samym stanowi najważniejszą unijną politykę inwestycyjną na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i realizacji projektów unijnych. Komisja Europejska współpracuje z władzami państwowymi i lokalnymi nad wyborem priorytetów inwestycyjnych dla każdego państwa na kolejny okres finansowy w celu zapewnienia maksymalnego wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia, oraz mając na uwadze zachowanie planowanej koncentracji tematycznej, przy równoczesnym nastawieniu na efekty zreformowanej polityki.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe