Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Konferencja 'Innovation in Fisheries areas', Vigo, 19 pa¿dziernik

(24/09/2010)

Konferencja 'Innovation in Fisheries areas', Vigo, 19 pa¿dziernik

„ Stworzenie innowacyjnych miejsc rozwoju z europejskich przestrzeni morskich”, takie jest przes¿anie z okazji konferencji Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz Dyrekcji Regionalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybo¿ówstwa.

Konferencja ta, na której b¿d¿ obecni europejscy partnerzy instytucjonalni, eksperci oraz projektodawcy z ca¿ej Europy, zaprezentuje innowacyjne inicjatywy zwi¿zane z eksploatacj¿ sektora morskiego w nadmorskich krajach Unii Europejskiej.

Debata b¿dzie przebiega¿ przy czterech tematycznych okr¿g¿ych sto¿ach:

- nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w rybo¿ówstwie;

- energie odnawialne w obszarach przybrze¿nych;

- turystyka w¿dkarska, przybrze¿na i inne pochodne dzia¿alno¿ci gospodarcze;

- rybo¿ówstwo, akwakultura a procesy przemys¿owe.

Program i zapisy: strona internetowa konferencji

(Wymagany kod konferencji: Vigoconference2010)

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe