Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Rola polityki spójności UE w zwiększaniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie

(19/07/2013)

Rola polityki spójności UE w zwiększaniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie

Komisja opublikowała dokument ramowy dotyczący roli polityki spójności w stymulowaniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Środki na unijną politykę spójności w wysokości 346 mld EUR stanowią 35% budżetu UE na lata 2007–2013 i pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności (FS). Wraz ze środkami współfinansującymi z państw członkowskich fundusze udostępniane w ramach polityki spójności stanowią znaczny odsetek inwestycji publicznych w Europie. Jako część ważnego pakietu działań gospodarczych mających na celu zagwarantowanie stabilności makroekonomicznej i fiskalnej, przeprowadzenie reform strukturalnych oraz podjęcie środków stymulujących wzrost gospodarczy, unijna polityka spójności w znacznym stopniu wpływa na inwestycje związane z zatrudnieniem i rozwojem gospodarczym w Europie.

Efekty realizacji tej polityki są widoczne. Z funduszy strukturalnych, zwłaszcza z EFRR, finansowane są w szczególności działania dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju biznesu i innowacyjności we wszystkich państwach członkowskich UE. Przedsiębiorstwa, nie tylko małe i średnie, korzystają zarówno z bezpośrednich inwestycji biznesowych, jak i innego rodzaju zamówień i usług finansowanych w ramach unijnej polityki spójności.

W następnym okresie programowania (2014–2020) przewidziano ściślejsze dopasowanie priorytetów inwestycyjnych z priorytetami dotyczącymi reform strukturalnych oraz potrzebą promocji zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, co umożliwi realizację celów określonych w strategii Europa 2020.

Rola polityki spójności UE w zwiększaniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe