Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Konsultacje w sprawie wniosków z Piątego raportu na temat spójności

(13/05/2011)

Konsultacje w sprawie wniosków z Piątego raportu na temat spójności

Konsultacje społeczne w sprawie wniosków z Piątego raportu na temat spójności okazały się prawdziwym sukcesem – od 12 listopada 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. zgłoszono 444 uwagi, a więc setki podmiotów wyraziły swoje opinie na temat przyszłości polityki spójności. Uwagi napływały od wielu różnych grup, w tym państw członkowskich, partnerów gospodarczych i społecznych, władz regionalnych oraz lokalnych, jak również obywateli, europejskich organizacji zainteresowanych kwestiami terytorialnymi, przedsiębiorstw prywatnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W dniu 13 maja 2011 r. opublikowano dokument roboczy służb Komisji i podsumowanie obywatelskie prezentujące wyniki konsultacji społecznych.

Zgłaszający uwagi wyrazili swoje zdanie na temat sposobów zwiększenia wartości dodanej polityki spójności oraz sposobów udoskonalenia zarządzania i usprawnienia systemu wdrażania tej polityki. Respondenci przedstawili też opinie na temat przyszłej architektury polityki spójności w następnym okresie programowania.

Konsultacje społeczne w sprawie wniosków z Piątego raportu na temat spójności

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe