Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Drugi odcinek z serii Realna Gospodarka zatytułowany „Praca dla straconego pokolenia” w stacji Euronews

(16/07/2013)

Drugi odcinek z serii Realna Gospodarka zatytułowany „Praca dla straconego pokolenia” w stacji Euronews

W tym tygodniu stacja Euronews prezentuje drugi odcinek z serii „Realna Gospodarka” pt. „Praca dla straconego pokolenia”. Konsekwencje kryzysu ekonomicznego na rynku pracy dotykają szczególnie młodych obywateli Europy. Stopa bezrobocia wśród młodych jest ponad dwa razy większa niż wśród starszych Europejczyków. W niektórych krajach, takich jak Hiszpania czy Grecja, bezrobocie wśród młodych osiąga niepokojąco wysoki poziom. To stanowi poważne zagrożenie dla spójności społecznej, a w dalszej perspektywie może mieć negatywne skutki dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności.

W tym odcinku analizujemy inicjatywy promujące przedsiębiorczość wśród młodych obywateli podejmowane obecnie w Unii Europejskiej. Na trwającą walkę z bezrobociem młodych przeznaczono już znaczne środki z funduszy strukturalnych UE. Prezentujemy też wywiad z Laszlo Andorem, komisarzem ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans, którego poprosiliśmy o komentarz do projektu zatrudnienia osób młodych (ang. Youth Employment Initiative — YEI). Projekt ten został przedstawiony przez Radę Europejską w lutym 2013 r. Inicjatywa ma na celu udzielanie wsparcia regionom, w których poziom bezrobocia wśród młodych przekracza 25%. Na realizację projektu YEI planuje się przeznaczyć 6 mld EUR.

Odcinek 2 — Realna Gospodarka „Praca dla straconego pokolenia”

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe