Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

„Regiony na rzecz zmian gospodarczych”: zapiszcie się już teraz!

(19/05/2011)

„Regiony na rzecz zmian gospodarczych”: zapiszcie się już teraz!

Już ruszyły zapisy na konferencję „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, która odbędzie się w dniach 23 i 24 czerwca w Brukseli. W tym roku konferencja nosi tytuł „Wspieranie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju w miastach i regionach”. Podczas warsztatów zostanie omówiona koncepcja inteligentnej specjalizacji i jej wpływ na rozwój regionalny. Z tej okazji, Komisja uruchomi „platformę inteligentnej specjalizacji” , której celem będzie pomoc regionom w opracowaniu ich strategii w tej dziedzinie oraz stworzenie listy ich potrzeb i silnych stron.

23 czerwca Komisja ujawni zdobywców nagrody RegioStars 2011, która wyróżnia najbardziej innowacyjne projekty Europy korzystające ze wsparcia europejskiej polityki regionalnej.

Inicjatywa „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” została uruchomiona w 2006r. i dąży do promowania wymiany dobrych praktyk. Jej celem jest przedstawianie nowych sposobów dynamizowania sieci regionalnych i miejskich, jednocześnie pomagając im w ścisłej współpracy z Komisją i w eksperymentowaniu innowacyjnych pomysłów. Chodzi o zapewnienie szybkiego transferu tych pomysłów do programów polityki spójności. W skład tej inicjatywy wchodzą, między innymi, takie działalności komunikacyjne jak strona internetowa, baza danych opisanych rozwiązań praktycznych i nagrody RegioStars.

Program konferencji

Zapisy

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe