Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Wyróżnienia dla finansowanych ze środków EFRR programów „Innova Saude” i „Hospital 2050”

(09/07/2013)

Wyróżnienia dla finansowanych ze środków EFRR programów „Innova Saude” i „Hospital 2050”

W całej Europie nagrodzono 32 miasta i regiony za nowe sposoby pomagania osobom starszym. Wdrażają one innowacyjne rozwiązania technologiczne, społeczne lub organizacyjne, mające na celu zwiększenie wydajności systemów opieki zdrowotnej i społecznej. Nagrody otrzymały od wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Neelie Kroes, odpowiedzialnej za agendę cyfrową.

Odznaczeni gwiazdkami laureaci to: Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Holandia i Zjednoczone Królestwo. W państwach tych 13 obiektów wzorcowych otrzymało trzy gwiazdki, 12 – dwie gwiazdki, a 7 – jedną gwiazdkę (zob. załącznik i katalog w celu uzyskania szczegółowych informacji).

Jednym z wyróżnionych podmiotów jest galicyjskie Ministerstwo Zdrowia, które odpowiada za tamtejszą publiczną służbę zdrowia. W ramach prowadzonej działalności resort ten przygotował kilka strategii ukierunkowanych na potrzeby osób starszych (23% obywateli regionu ma więcej niż 65 lat). Podjęte działania skupiają się w szczególności na zapewnieniu zintegrowanej opieki nad osobami przewlekle chorymi.

 

„Innova Saude” i „Hospital 2050” to wdrażane w Galicji dwa długoterminowe programy, których częściami składowymi jest odpowiednio 9 i 14 projektów innowacyjnych. Wartość tych zakrojonych na lata 2011-2015 projektów wynosi 90 mln EUR, przy czym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 79,2 mln EUR. Głównym celem obu programów jest stworzenie w Galicji nowoczesnego systemu służby zdrowia oraz zapewnienie zrównoważonego, ukierunkowanego na pacjenta modelu świadczenia usług zdrowotnych.

Więcej informacji

Komunikat prasowy

Aktywność i zdrowie osób starszych: europejskie miasta i regiony wyróżnione za doskonałe projekty

Innova Saude – Hospital 2050

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe