Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Regiony zagrożone ubóstwem energetycznym

(10/05/2011)

Regiony zagrożone ubóstwem energetycznym

Katastrofa nuklearna w Japonii i niedawne niepokoje w świecie arabskim mogą zmienić europejską politykę energetyczną. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej Europa jest odbiorcą ponad 85% libijskiego eksportu ropy naftowej. W związku z tym coraz pilniejsze staje się wdrożenie polityki zorientowanej na dostawy czystej energii i zrównoważone źródła energii. ESPON dostarcza decydentom szczegółowych informacji na temat rozwoju terytorium Europy, co wyraźnie widać na przykładzie opublikowanego niedawno sprawozdania końcowego ESPON ReRisk (Regiony zagrożone ubóstwem energetycznym), które przedstawia rezultaty projektu w interesującej perspektywie politycznej.

W rozmowach z ośrodkiem koordynacji ESPON decydenci podkreślali możliwe sposoby wykorzystania ustaleń projektu ReRisk, natomiast naukowcy omawiali dowody na skutki rosnących cen energii i przedstawiali możliwe scenariusze. Z wywiadem można zapoznać się na stronie internetowej ESPON.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe