Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej (Regional Aid Guidelines – RAG) na lata 2014–2020 zostały przyjęte przez Komisję Europejską

(27/06/2013)

Nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej (Regional Aid Guidelines – RAG) na lata 2014–2020 zostały przyjęte przez Komisję Europejską

Wytyczne definiują kryteria, zgodnie z którymi Komisja Europejska będzie decydować o tym, czy proponowana pomoc regionalna jest odpowiednia dla rynku wewnętrznego. W przypadku pomocy państwowej udzielanej w ramach programów operacyjnych, nowe wytyczne przewidują szereg uproszczeń w procedurach decyzyjnych. Ponadto, wytyczne w sprawie pomocy regionalnej po raz pierwszy biorą pod uwagę również program Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Nowe wytyczne będą obowiązywać od 1 lipca 2014 r. Na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. przedłużono obowiązywanie dotychczasowych wytycznych.

Ustawodawstwo dotyczące pomocy regionalnej

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe