Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

8. sprawozdanie z postępu realizacji strategii spójności UE: Polityka Spójności potrzebna bardziej niż kiedykolwiek dla stabilizacji zatrudnienia i rozwoju

(26/06/2013)

8. sprawozdanie z postępu realizacji strategii spójności UE: Polityka Spójności potrzebna bardziej niż kiedykolwiek dla stabilizacji zatrudnienia i rozwoju

W latach 2008–2012 stopa bezrobocia wzrosła w czterech piątych regionów Unii Europejskiej. Dodatkowo w latach 2007–2010 odnotowano spadek PKB w dwóch trzecich regionów. W zasięgu kryzysu znalazły się zarówno te bardziej, jak i mniej rozwinięte regiony. W rezultacie, po długim okresie konwergencji, różnice pomiędzy regionami Unii Europejskiej znowu zaczęły się pogłębiać.

Ta radykalna zmiana tendencji została odnotowana w przyjętym dzisiaj przez Komisję Europejską 8. sprawozdaniu z postępu realizacji strategii spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zatytułowanym „Regionalny i miejski wymiar kryzysu”. Wykazano w nim znaczny wzrost bezrobocia w regionach, spadek PKB, obniżenie cen domów i mieszkań oraz spadek wartości rozporządzalnego dochodu gospodarstw domowych. Wygląda na to, że podczas gdy bezpośrednie inwestycje zagraniczne i eksport szybko wróciły do normy, wartość importu wciąż znajduje się znacznie poniżej poziomu sprzed kryzysu.

8. sprawozdanie z postępu realizacji strategii spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe